SiteCover leverer tørvejr til byggebranchen

Markedsintroduktionen af SiteCover baner vej for nye processer i byggebranchen og er resultatet af mødet mellem et makkerpar, der med hver deres kompetencer øjnede muligheder på markedet. 

Til foråret bliver den første SiteCover konstruktion med indbyggede traverskraner opstillet som totaloverdækning af en dansk byggeplads. Markedsintroduktionen er kulminationen på flere år med afsøgning af finansieringsmuligheder, myndighedsmodning, patentering, udvikling af en prototype, byggeøkonomiske analyser og dokumenta­tion, test og forsøg. Og på en lang rejse siden ingeniøren Jacob Maintz og kleinsmeden Claus Vilhelm Hansen tilbage i 2010 fandt sammen om et koncept, der baner vej for helt nye processer i byggebranchen ved at levere produktionsfaciliteter til byggepladsen, som dem vi kender fra industrien.

En tør byggeplads uanset vejret
Idéen til en totaloverdækning af byggepladsen med garanti for tørvejr opstod sideløbende og uafhængigt hos de to ejere, Jacob Maintz og Claus Vilhelm Hansen. Jacob har som ingeniør mangeårig erfaring med let elementbyggeri og med at industrialisere og effektivisere byggeprocessen og kender derfor alt til byggebranchens praktiske og økonomiske udfordringer med at holde byggeriet tørt – blandt andet fordi vejret alene er årsag til 40 uarbejdsdygtige dage om året på et gennemsnitsbyggeri. Claus leverer kæmpe scenekonstruktioner til underholdningsindustrien og stadionkoncerter og havde allerede i 2007 undersøgt mulighederne for at anvende teknikken fra scenekonstruktionerne til overdækning i byggebranchen, men havde ikke haft held til at komme i dialog med branchen. Så det var i mødte mellem de to og med kombinationen af teknisk know-how og branche-kendskab, at udviklingen af SiteCover blev en realitet. Konstruktionen, der består af et skelet af højstyrkestål beklædt med dug, er modulerbar med et frit spænd på op til 87 meter i bredden og en max højde på 30 meter. Konstruktionen er 100% vandtæt, kan modstå stormvejr og klare alle kranopgaver på en byggeplads pga. traverskraner i loftet.

Udvikling med støtte fra to fonde
Den oprindelige finansieringsplan for at introducere SiteCover på markedet byggede på en stor udlejningsaftale med den første kunde, men da muligheden af forskellige årsager forpassede, måtte SiteCover på jagt efter nye finansieringsmuligheder til den nødvendige produktudvikling og markedsmodning. Det første til en kontakt til Innovationsradar.dk og herfra var anbefalingen, at SiteCover i første omgang skulle søge om støtte til udviklingen af en prototype gennem det Realdania finansierede initiativ TEST – din bæredygtige løsning til byggeriet for så senere at søge Markedsmodningsfonden. Begge ansøgninger blev bevilligede med en samlet finansiering på ca. 3,5 mio. kr. Godt hjulpet på vej af bevillingerne er det også lykkedes at tiltrække yderligere risikovillig kapital fra bl.a. Welfare Tech Invest, Vækstfonden og Sydbank.

”Anbefalingen fra Innovationsradar.dk var, at vi skulle vente med at søge Markedsmodningsfonden, da det var for ’tungt’ i forhold til, hvor vi var i processen på daværende tidspunkt. At starte i det små med TEST ordningen var det helt rigtige. Overordnet har dét at skulle søge om udviklingsmidler modnet vores virksomhed og sat et nødvendigt fokus på vores forretnings- og finansieringsplan”, siger Jacob Maintz.

Test og dokumentation baner vejen frem til markedet
Vejen for udviklingen af SiteCover har måske været lang, men til gengæld har markedspotentialet også udviklet sig positivt siden 2010, hvilket betyder, at SiteCover nu er et attraktivt koncept for megaprojekter som f.eks. sygehusbyggeri, Femern Bælt og store, mobile produktionsfaciliteter. I første omgang er det dog et nybyggeri i mindre skala, der kan bryste sig af at blive SiteCovers første totaloverdækkede byggeplads, og forventningen er, at demonstrationen af SiteCover i fuld skala kan være med til at synliggøre konceptets effekt i byggeprocessen målt på bl.a. kortere byggetid, bedre økonomi, mindre energiforbrug og bedre arbejdsmiljø.

Feedbacken fra markedet er ofte et behov for referenceprojekter. For selvom kunderne er interesserede og entusiastiske, når de først hører om de økonomiske, drifts- og arbejdsmæssige fordele ved SiteCover, så stopper dialogen hurtigt, når de hører, at de kan blive de første til at teste det. Med det kommende demonstrationsprojekt kommer vi over den hurdle”, siger Jacob Maintz.

Læs mere om Sitecover her

Dét at søge om udviklings-midler har modnet vores virksomhed og øget fokus på vores forretnings- og finansierings-plan.