Samarbejde mellem den grønne branche og byggeriet giver nye udviklingsmuligheder

24.09.12 / tendenser

I samarbejde kan byggeriet og den grønne branche skabe nye udviklingsmuligheder, og hvis byggeriet bliver bedre til at indarbejde det grønne i deres projekter, åbnes der op for adgangen til andre fonde og tilskudsordninger end dem der traditionelt støtter byggeriet. Byggeriets aktører kan således med fordel søge partnerskaber med biologer og planteproducenter i deres udviklingsprojekter.

Dagsordenen i byggeriet er i disse år grøn. Den grønne bølge er nået ud til alle kroge af byggebranchen, og rigtig mange er begyndt at tænke grønne, miljøvenlige og bæredygtige løsninger ind i både produktion og proces. Her fokuseres ofte på genanvendelse af materialer, energibesparende eller -producerende produktionsprocesser og produkter. Men grønt byggeri kan virkelig også være….ja grønt. 

Dorte K. Rhode Nissen, ejer af konsulentvirksomheden Nissen Consult, er uddannet biolog og har gennem mange år arbejdet med produktudvikling inden for plante- og fødevareproduktion. Hendes budskab er klart – Planter kan gøre byggeriet mere spændende samtidig med, at planterne har mange funktionelle egenskaber, der gavner såvel byggeriet som samfundet bredt. Grønne facader kan eksempelvis støjisolere og nedsætte temperatuen, og regnbede og grønne tage absorberer CO2 og regnvand samtidig med at det ser flot ud.

Planterne kan gøre byggeriet mere spændende. Hvorfor ikke bruge beplantningen i en byplanlægningsmæssig sammenhæng fx ved at lade den vilde natur brede sig ind over tagene, ned ad facaderne ind i parkerne og skabe sammenhæng og biologiske korridorer? Eller hvad med at etablere en grøn facade med vilde danske spiselige planter? Den ville da være interessant for en restaurant med ny, nordisk mad.

Midler til udviklingsprojekter i den grønne branche

Mulighederne er mange, hvis man spørger Dorte K. Rhode Nissen, og fremtiden inden for planteproduktion ligger efter hendes opfattelse i at udvikle på planternes nytteværdi. I de senere år har der således været en bevægelse væk fra branchens traditionelle fokus på prydplanter, der hovedsageligt udvikles efter en visuel, æstetisk målestok, mod en forædling af planter med indbyggede gavnlige egenskaber.

Men udvikling af planteprodukter er en bekostelig affære. I den grønne branche har der således gennem længere tid været tradition for at søge midler til udviklingsprojekter hos fonde og tilskudsordninger. Dorte Nissen oplever, at der i tiltagende grad bliver flere midler til rådighed for udviklingen af planteprodukter og –produktion.

Jeg oplever at der bliver kanaliseret mange støttekroner til udvikling af økologisk produktion, til miljøteknologi og til udvikling af nye fødevarer. Der ser også ud til at komme midler til grøn byudvikling, herunder klimatilpasningsprogrammer, hvilket er meget positiv, da vi kan producere planter specielt til formålet.”

Succes med byggeriet som samarbejdspartner i udviklingsprojekt

Hun har selv haft succes med at ansøge om midler til forskellige projekter, herunder projektet Urban Green, som går ud på at lave grønne tage, klimatilpasning og landscaping med vilde, danske planter. Projektet kører Dorte K. Rhode Nissen i samarbejde med Gartneriet 3kanten og GXN - tegnestuen 3XNs innovationsenhed. Midlerne blev tildelt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Det tværfaglige samarbejde har allerede skabt en del opmærksomhed i både ind- og udland, og Dorte K. Rhode Nissen vil gerne opfordre aktørerne i byggeriet til at tænke i grønne baner, når de indgår partnerskaber i udviklingsprojekter.

Den grønne branche vil gerne producere nye produkter, der kan bruges i byggeriet og byplanlægningen. Husk at tænke grønt, når I planlægger byggeri og søg gerne grønne samarbejdspartnere. Tænk i grønne tage, grønne facader, haver med spiselige, vilde planter, grønne regnbede og haveanlæg, gerne med vilde, danske planter, så biodiversiteten vil blomstre.”

Meldingen fra den grønne branche er således klar, og hvis vi i højere grad bliver gode til at tænke det grønne ind i byggeriet, åbnes der op for adgangen til andre fonde og tilskudsordninger end dem der traditionelt støtter byggeriet. 

(Billiedet viser planten Skovsyre og er brugt med tilladelse fra fotografen Dorte K. Rhode Nissen)

Tilbage